bấm kim - kẹp giấy - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

bấm kim - kẹp giấy - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

bấm kim - kẹp giấy - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

bấm kim - kẹp giấy - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

bấm kim - kẹp giấy - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN
bấm kim - kẹp giấy - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

bấm kim - kẹp giấy

Bấm kim 10 Plus

Giá: 25.000đ
MSP :

Bấm kim số 3 Eagle 206A

Giá: 32.000đ
MSP :

Bấm kim số 3 Eagle 207

Giá: 32.000đ
MSP :

Bấm kim KW Trio 50SA

Giá: 165.000đ
MSP :

Bấm kim KW Trio 50LA

Giá: 255.000đ
MSP :

Bấm lỗ Eagle 837

Giá: 31.000đ
MSP :

Kim bấm số 10 Plus

Giá: 2.600đ
MSP :

Kim bấm số 3 Plus

Giá: 8.500đ
MSP :

Kim bấm số 10 SDI

Giá: 2.000đ
MSP :

Kim bấm số 3 SDI

Giá: 4.200đ
MSP :
backtop