bìa lỗ - bìa kiếng - phân trang - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

bìa lỗ - bìa kiếng - phân trang - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

bìa lỗ - bìa kiếng - phân trang - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

bìa lỗ - bìa kiếng - phân trang - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

bìa lỗ - bìa kiếng - phân trang - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN
bìa lỗ - bìa kiếng - phân trang - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

bìa lỗ - bìa kiếng - phân trang

Bìa lỗ suremark

Giá: 85.000đ
MSP :

Bìa lỗ Plus

Giá: 110.000đ
MSP :

Bìa lỗ Thiên Long

Giá: 79.000đ
MSP :

Bìa kiếng A4 1.2mm

Giá: 45.000đ
MSP :

Bìa kiếng A4 1.5mm

Giá: 45.000đ
MSP :

Bìa kiếng A3 1.2mm

Giá: 94.000đ
MSP :

Bìa kiếng A3 1.5mm

Giá: 114.000đ
MSP :

Bìa lỗ A4 TQ 380gr (100 tờ/xấp)

Giá: 30,000đ
MSP : BLA4380
backtop