Dụng cụ cắt rọc - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

Dụng cụ cắt rọc - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

Dụng cụ cắt rọc - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

Dụng cụ cắt rọc - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

Dụng cụ cắt rọc - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN
Dụng cụ cắt rọc - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

Dụng cụ cắt rọc

Cắt keo để bàn 2001

Giá: 12.000đ
MSP :

Cắt keo để bàn 2002

Giá: 29.000đ
MSP :

Cắt keo để bàn 2003

Giá: 14.000đ
MSP :

Cắt keo để bàn 2004

Giá: 34.000đ
MSP :

Cắt keo để bàn 2005

Giá: 29.000đ
MSP :

kéo cắt giấy S180

Giá: 11.000đ
MSP :

Kéo lớn K19

Giá: 17.000đ
MSP :

Kéo lớn F-200 (S100)

Giá: 17.000đ
MSP :

Dao rọc giấy SDI 0404

Giá: 8.000đ
MSP :

Dao rọc giấy SDI 0423

Giá: 14.000đ
MSP :
1
2
backtop