sổ kế toán các loại - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

sổ kế toán các loại - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

sổ kế toán các loại - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

sổ kế toán các loại - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

sổ kế toán các loại - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN
sổ kế toán các loại - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

sổ kế toán các loại

Hóa đơn bán lẻ 1 liên 43 tờ

Giá Gốc: 3VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Phiếu thu 1 liên for 100 tờ 13 x 19

Giá Gốc: 6VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Phiếu thu 2 liên (60 tờ) 13 x 19

Giá Gốc: 7VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Phiếu thu 2 liên (100 tờ) 13 x 19

Giá Gốc: 10VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Phiếu thu 3 liên (150 tờ) 13 x 19

Giá Gốc: 16VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Phiếu chi 1 liên for 100 tờ 13 x 19

Giá Gốc: 6VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Phiếu chi 2 liên (100 tờ) 13 x 19

Giá Gốc: 10VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Phiếu chi 3 liên (150 tờ) 13 x 19

Giá Gốc: 16VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Phiếu chi 2 liên (60 tờ) 13 x 19

Giá Gốc: 7VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Phiếu xuất kho 2 liên A4 (100 tờ)

Giá Gốc: 22VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Phiếu xuất kho 3 liên A4 (150 tờ)

Giá Gốc: 34VNĐ
Giá KM: 0VNĐ
1
2
backtop
icon-cart
0
Giỏ hàng