Chuyên cung cấp hóa đơn bán lẻ, phiếu thu - chi dành cho cửa hàng , tạp hóa, các shop... - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

Chuyên cung cấp hóa đơn bán lẻ, phiếu thu - chi dành cho cửa hàng , tạp hóa, các shop... - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

Chuyên cung cấp hóa đơn bán lẻ, phiếu thu - chi dành cho cửa hàng , tạp hóa, các shop... - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

Chuyên cung cấp hóa đơn bán lẻ, phiếu thu - chi dành cho cửa hàng , tạp hóa, các shop... - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

Chuyên cung cấp hóa đơn bán lẻ, phiếu thu - chi dành cho cửa hàng , tạp hóa, các shop... - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN
Chuyên cung cấp hóa đơn bán lẻ, phiếu thu - chi dành cho cửa hàng , tạp hóa, các shop... - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

Chuyên cung cấp hóa đơn bán lẻ, phiếu thu - chi dành cho cửa hàng , tạp hóa, các shop...

Chuyên cung cấp hóa đơn bán lẻ giành cho cửa hàng – tạp hóa – shop: Biên lai – Biểu mẫu – Phiếu thu – Phiếu chi – Nhập Xuất bao gồm nhiều loại như:
+ Sổ kế toán (Sổ QTM, CT Vật liệu…)
+ Sổ lương
+ Nhật ký sổ cái
+ Sổ Chi phí SXKD ( ngắn – dài )
+ Phiếu Thu, chi ( giấy mỏng )
+ Phiếu Thu, chi ( giấy dày )
+ Phiếu Thu, chi ( giấy dai)
+ Phiếu Thu, chi ( 2 liên, 60 tờ )
+ Phiếu Thu, chi ( 2 liên, 100 tờ )
+ Phiếu Thu, chi ( 3 liên )
+ Phiếu Xuất – Nhập ( nhỏ, 13 x 19 )
+ Phiếu Xuất – Nhập ( trung, 16 x 20 )
+ Phiếu Xuất – Nhập ( lớn, 20 x 25 )
+ Phiếu Xuất – Nhập ( 2 liên )
+ Phiếu Xuất – Nhập ( 3 liên )
+ Phiếu Xuất – Nhập Lớn ( 2 liên )
+ Phiếu Xuất – Nhập Lớn ( 3 liên )
Hóa đơn bán lẻ
+ Hóa đơn bán lẻ ( 2 liên 60t )
+ Hóa đơn bán lẻ ( 2 liên, 100 tờ )
Hóa đơn bán lẻ ( 3 liên, 150 tờ )
+ Giấy giới thiệu ( giấy trắng, đẹp )
+ Phiếu Tạm ứng
+ Phiếu Đề nghị tạm ứng
+ Biên nhận
+ Biên nhận 2 liên
+ Hợp Đồng Lao Động
+ Hợp Đồng Lao Động (Anh Việt)
+ Bảng chấm công

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

Địa chỉ  :      67A An Hội, Phường 13, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Tel         :     028.3831.2869 - 028.6683.1442 - 0974.993.270

Email    :    vppbaoson@gmail.com

Website :     vanphongphambaoson.com

 

Tin tức khác

backtop
icon-cart
0
Giỏ hàng