kẹp bướm - kẹp giấy - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

kẹp bướm - kẹp giấy - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

kẹp bướm - kẹp giấy - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

kẹp bướm - kẹp giấy - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

kẹp bướm - kẹp giấy - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN
kẹp bướm - kẹp giấy - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

kẹp bướm - kẹp giấy

Kẹp bướm 15mm

Giá: 3.000đ
MSP :

Kẹp bướm 19mm

Giá: 3.500đ
MSP :

Kẹp bướm 25mm

Giá: 6.000đ
MSP :

Kẹp bướm 32mm

Giá: 8.000đ
MSP :

Kẹp bướm 41mm

Giá: 13.000đ
MSP :

Kẹp bướm 51mm

Giá: 19.500đ
MSP :

Kẹp giấy C62

Giá: 2.500đ
MSP :

Kẹp giấy C32

Giá: 3.000đ
MSP :

Kẹp giấy C82

Giá: 5.000đ
MSP :

Đinh dù inox

Giá: 4.000đ
MSP :

Đinh dù nhựa

Giá: 6.000đ
MSP :
backtop