CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
1
Giấy các loại
-7%

Giấy Supreme A4 70gsm

Giá Gốc: 68.000VNĐ
Giá KM: 63.200VNĐ
-5%

Giấy Supreme A4 80gsm

Giá Gốc: 78.000VNĐ
Giá KM: 74.100VNĐ
-5%

Giấy Double A A4 80gsm

Giá Gốc: 85.000VNĐ
Giá KM: 80.800VNĐ
-10%

Giấy IK Plus A4 70gsm

Giá Gốc: 68.000VNĐ
Giá KM: 61.200VNĐ
-7%

Giấy Double A A4 70gsm

Giá Gốc: 70.000VNĐ
Giá KM: 65.100VNĐ
-7%

Giấy Paperone A4 70gsm

Giá Gốc: 70.000VNĐ
Giá KM: 65.100VNĐ
-5%

Giấy Paperone A4 80gsm

Giá Gốc: 82.000VNĐ
Giá KM: 77.900VNĐ
-10%

Giấy IK Natural A4 70gsm

Giá Gốc: 65.000VNĐ
Giá KM: 58.500VNĐ
-7%

Giấy Idea A4 70gsm

Giá Gốc: 70.000VNĐ
Giá KM: 65.100VNĐ
-7%

Giấy Idea A4 80gsm

Giá Gốc: 82.000VNĐ
Giá KM: 76.300VNĐ
-10%

Giấy Excell A4 70gsm

Giá Gốc: 55.000VNĐ
Giá KM: 49.500VNĐ
-10%

Giấy Excell A4 80gsm

Giá Gốc: 65.000VNĐ
Giá KM: 58.500VNĐ
-10%

Giấy For màu A4 80gsm

Giá Gốc: 80.000VNĐ
Giá KM: 72.000VNĐ
-10%

Giấy For màu A4 70gsm

Giá Gốc: 70.000VNĐ
Giá KM: 63.000VNĐ
-7%

Giấy Paperone A3 70gsm

Giá Gốc: 140.000VNĐ
Giá KM: 130.000VNĐ
-6%

Giấy Paperone A3 80gsm

Giá Gốc: 165.000VNĐ
Giá KM: 155.000VNĐ
-7%

Giấy Supreme A3 70gsm

Giá Gốc: 136.000VNĐ
Giá KM: 126.000VNĐ
-5%

Giấy Supreme A3 80gsm

Giá Gốc: 156.000VNĐ
Giá KM: 148.000VNĐ
-4%

Giấy in liên tục 1 liên khổ (210mx 279m)

Giá Gốc: 220.000VNĐ
Giá KM: 211.000VNĐ
-6%

Giấy in liên tục 1 liên khổ (240m x 279m)

Giá Gốc: 245.000VNĐ
Giá KM: 230.000VNĐ
-6%

Giấy in liên tục 1 liên khổ (380m x 279m)

Giá Gốc: 260.000VNĐ
Giá KM: 244.000VNĐ
-10%
-10%
-20%

Giấy fax Sakura 210/216

Giá Gốc: 25.000VNĐ
Giá KM: 20.000VNĐ
-15%

Giấy in nhiệt khổ 57x45mm

Giá Gốc: 8.000VNĐ
Giá KM: 6.800VNĐ
-15%

Giấy in nhiệt khổ 80x45mm

Giá Gốc: 9.000VNĐ
Giá KM: 7.650VNĐ
-10%

Giấy bìa màu thái A4 - 180gsm

Giá Gốc: 35.000VNĐ
Giá KM: 31.500VNĐ
-10%

Giấy bìa màu thái A3 (30cm x 42cm)

Giá Gốc: 70.000VNĐ
Giá KM: 63.000VNĐ
-10%

Giấy bìa màu thái A3 khổ lớn (32cm x 47cm)

Giá Gốc: 85.000VNĐ
Giá KM: 76.500VNĐ
-10%

Giấy bìa thơm thái lan A4 dày

Giá Gốc: 75.000VNĐ
Giá KM: 67.500VNĐ
-25%

Giấy note UNC 3x2

Giá Gốc: 4.000VNĐ
Giá KM: 3.000VNĐ
-16%

Giấy note UNC 3x3

Giá Gốc: 6.000VNĐ
Giá KM: 5.040VNĐ
-13%

Giấy note UNC 3x4

Giá Gốc: 7.500VNĐ
Giá KM: 6.530VNĐ
-11%

Giấy note UNC 3x5

Giá Gốc: 8.500VNĐ
Giá KM: 7.570VNĐ
-10%

Giấy note Pronoti 1.5x2

Giá Gốc: 4.000VNĐ
Giá KM: 3.600VNĐ
-10%

Giấy note Pronoti 3x2

Giá Gốc: 6.000VNĐ
Giá KM: 5.400VNĐ
-12%

Giấy note Pronoti 3x3

Giá Gốc: 8.000VNĐ
Giá KM: 7.040VNĐ
-15%

Giấy note Pronoti 3x4

Giá Gốc: 10.000VNĐ
Giá KM: 8.500VNĐ
-10%

Giấy note Pronoti 3x5

Giá Gốc: 12.000VNĐ
Giá KM: 10.800VNĐ
-10%

Giấy note 5 màu dạ quang GS-04

Giá Gốc: 8.000VNĐ
Giá KM: 7.200VNĐ
-10%

Giấy note 4 màu dạ quang 3x3

Giá Gốc: 8.000VNĐ
Giá KM: 7.200VNĐ
-8%

Giấy note 5 màu dạ quang Pronoti (40434)

Giá Gốc: 12.000VNĐ
Giá KM: 11.000VNĐ
-5%

Giấy note 3 màu dạ quang Pronoti (07046)

Giá Gốc: 12.000VNĐ
Giá KM: 11.400VNĐ
-10%

Giấy note 4 màu dạ quang Pronoti (07124) (cỡ 3x3)

Giá Gốc: 14.000VNĐ
Giá KM: 12.600VNĐ
-10%

Giấy note 4 màu dạ quang Pronoti (07047) (cỡ 3x4)

Giá Gốc: 15.000VNĐ
Giá KM: 13.500VNĐ
-20%

Giấy note mũi tên 5 màu nhựa Pronoti 45502

Giá Gốc: 14.000VNĐ
Giá KM: 11.200VNĐ
-8%

Giấy note trình ký Sign here 3M

Giá Gốc: 38.000VNĐ
Giá KM: 35.000VNĐ
-20%

Giấy note Please sign Pronoti

Giá Gốc: 25.000VNĐ
Giá KM: 20.000VNĐ
-10%

Giấy than Gstar loại 1

Giá Gốc: 65.000VNĐ
Giá KM: 58.500VNĐ
-10%

Giấy than Horse 4400

Giá Gốc: 90.000VNĐ
Giá KM: 81.000VNĐ
-5%

Giấy than bàn tay xanh

Giá Gốc: 90.000VNĐ
Giá KM: 85.500VNĐ
-5%

Giấy than Kokusai xanh

Giá Gốc: 65.000VNĐ
Giá KM: 61.800VNĐ

Giấy decal đế xanh

Giá Gốc: 65VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Giấy decal đế vàng

Giá Gốc: 65VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Giấy decal da bò

Giá Gốc: 72VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Giấy decal Mũi tên

Giá Gốc: 7VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Giấy decal Tomy A4 các cỡ từ 125 - 149

Giá Gốc: 127VNĐ
Giá KM: 0VNĐ
-8%

Giấy bấm giá màu trắng

Giá Gốc: 25.000VNĐ
Giá KM: 23.000VNĐ
-11%

Giấy bấm giá màu vàng

Giá Gốc: 28.000VNĐ
Giá KM: 24.900VNĐ
-5%

Giấy Double A A3 80gsm

Giá Gốc: 170.000VNĐ
Giá KM: 162.000VNĐ
-12%

Giấy Paperone A4 100gsm

Giá Gốc: 125.000VNĐ
Giá KM: 110.000VNĐ
-8%

Giấy Quality A4 70gsm

Giá Gốc: 65.000VNĐ
Giá KM: 59.800VNĐ
-11%

Giấy bấm giá màu cam

Giá Gốc: 28.000VNĐ
Giá KM: 24.900VNĐ
-10%

Giấy excell A3 70gsm

Giá Gốc: 110.000VNĐ
Giá KM: 99.000VNĐ
-10%

Giấy bìa màu thái A4 trộn 5 màu ĐL 180gsm

Giá Gốc: 76.000VNĐ
Giá KM: 68.400VNĐ
-7%

Giấy Emerald A4 70

Giá Gốc: 62.000VNĐ
Giá KM: 57.700VNĐ
-18%

Giấy bìa màu đen A4 ĐL 160gsm

Giá Gốc: 110.000VNĐ
Giá KM: 90.200VNĐ
-10%

Giấy excell A3 80gsm

Giá Gốc: 130.000VNĐ
Giá KM: 117.000VNĐ
-6%

Giấy bìa thơm thái lan A4 mỏng

Giá Gốc: 75.000VNĐ
Giá KM: 70.500VNĐ
-11%

Giấy bấm giá màu xanh lá

Giá Gốc: 28.000VNĐ
Giá KM: 24.900VNĐ
-8%

Máy bấm giá MX 5500

Giá Gốc: 60.000VNĐ
Giá KM: 55.200VNĐ
-20%

Giấy note mũi tên 5 màu nhựa

Giá Gốc: 10.000VNĐ
Giá KM: 8.000VNĐ
Xem tất cả
2
Giấy in ảnh - Nhựa ép plastic
Xem tất cả
3
File bìa hồ sơ

Bìa hộp simili 7F

Giá Gốc: 19VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa hộp simili 10F

Giá Gốc: 28VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa hộp simili 15F

Giá Gốc: 30VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa hộp simili 20F

Giá Gốc: 35VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa trình ký đơn simili A4

Giá Gốc: 10VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa trình ký đôi simili A4

Giá Gốc: 12VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa trình ký nhựa đơn A4

Giá Gốc: 19VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa trình ký nhựa đôi A4

Giá Gốc: 22VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa trình ký simili đơn Kingstar A4

Giá Gốc: 0VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa trình ký simili đôi Kingstar A4

Giá Gốc: 29VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa trình ký đôi da A4

Giá Gốc: 50VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa còng 5F/7F 2 mặt si A4/F4

Giá Gốc: 25VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa còng 10F Sumo

Giá Gốc: 47VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa còng Kingstar 5F/7F

Giá Gốc: 39VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa còng KingJim 5F/7F

Giá Gốc: 38VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa còng Plus 5F/7F

Giá Gốc: 38VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa còng Kokuyo 5F/7F

Giá Gốc: 40VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa còng Thiên Long 5F/7F

Giá Gốc: 35VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa còng cua simili 3.5F

Giá Gốc: 17VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa còng cua nhựa 2.5F

Giá Gốc: 15VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa còng cua nhựa 3.5F

Giá Gốc: 16VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa lá A4 dày Việt Nam

Giá Gốc: 2VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa lá A Thiên Long

Giá Gốc: 2VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa lá A Plus

Giá Gốc: 3VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa lá F dày Việt Nam

Giá Gốc: 2VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa lá F Thiên Long

Giá Gốc: 2VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa lá F Plus

Giá Gốc: 3VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa nhựa 20 lá VC

Giá Gốc: 18VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa nhựa 40 lá VC

Giá Gốc: 25VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa nhựa 60 lá VC

Giá Gốc: 30VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa nhựa 80 lá VC

Giá Gốc: 38VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa nhựa 100 lá VC

Giá Gốc: 45VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa nhựa 20 lá Thiên Long

Giá Gốc: 25VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa nhựa 40 lá Thiên Long

Giá Gốc: 35VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa nhựa 60 lá Thiên Long

Giá Gốc: 55VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa nhựa 80 lá Thiên Long

Giá Gốc: 60VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa nút A4/F4 dày My Clear

Giá Gốc: 3VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa nút A5 dày

Giá Gốc: 2VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa 12 ngăn móc thun 8214

Giá Gốc: 45VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Cặp 12 ngăn móc thun D203

Giá Gốc: 55VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa cặp 12 ngăn có quai D309

Giá Gốc: 51VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa lỗ A4 TQ 400gr (100 tờ/xấp)

Giá Gốc: 32VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa lỗ suremark

Giá Gốc: 85VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa lỗ Plus

Giá Gốc: 110VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa lỗ Thiên Long

Giá Gốc: 79VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa kiếng A4 1.2mm

Giá Gốc: 45VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa kiếng A4 1.5mm

Giá Gốc: 45VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa kiếng A3 1.2mm

Giá Gốc: 94VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa kiếng A3 1.5mm

Giá Gốc: 114VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa kiếng ngoại A4 1.8mm

Giá Gốc: 85VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa phân trang giấy 10 màu

Giá Gốc: 9VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa phân trang nhựa 10 màu

Giá Gốc: 7VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa phân trang giấy 12 số

Giá Gốc: 11VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa phân trang nhựa 12 số

Giá Gốc: 8VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa phân trang nhựa 24 chữ cái

Giá Gốc: 25VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa phân trang nhựa 31 số

Giá Gốc: 29VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa Accor nhựa 2 bàn tay

Giá Gốc: 5VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa Accor nhựa Thiên Long

Giá Gốc: 6VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Nẹp Accor nhựa UNC

Giá Gốc: 15VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Nẹp Accor nhựa Aggless

Giá Gốc: 13VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Nẹp Accor sắt SDI

Giá Gốc: 18VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa cây mỏng nhỏ

Giá Gốc: 3VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa cây mỏng lớn

Giá Gốc: 3VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa cây dày Q311

Giá Gốc: 5VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa cây chốt gáy Q324

Giá Gốc: 5VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa 1 kẹp A4

Giá Gốc: 18VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa 2 kẹp A4

Giá Gốc: 20VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa 2 kẹp F4

Giá Gốc: 0VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa 1 lò xo A4

Giá Gốc: 20VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa 2 lò xo A4

Giá Gốc: 22VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa 2 lò xo F4

Giá Gốc: 25VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa 3 dây 7F thường

Giá Gốc: 7VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa 3 dây 10F thường

Giá Gốc: 7VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa 3 dây 15F thường

Giá Gốc: 8VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa 3 dây 20F thường

Giá Gốc: 9VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa 3 dây 7F bóng gáy simili

Giá Gốc: 13VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa 3 dây 10F bóng gáy simili

Giá Gốc: 14VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa 3 dây 15F bóng gáy simili

Giá Gốc: 15VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa 3 dây 20F bóng gáy simili

Giá Gốc: 16VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa cột dây A4 trắng

Giá Gốc: 5VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa cột dây F4 trắng

Giá Gốc: 6VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa da 20 lá A4

Giá Gốc: 28VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa da 40 lá A4

Giá Gốc: 38VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa da 60 lá A4

Giá Gốc: 42VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa hộp nhựa 5F

Giá Gốc: 0VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa hộp nhựa 7F

Giá Gốc: 0VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa hộp nhựa 10F

Giá Gốc: 0VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa hộp nhựa 15F

Giá Gốc: 0VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa hộp giấy 10F

Giá Gốc: 30VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa hộp giấy 15F

Giá Gốc: 37VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa hộp giấy 20F

Giá Gốc: 45VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa da 80 lá A4

Giá Gốc: 45VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa da 100 lá A4

Giá Gốc: 50VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa da 120 lá A4

Giá Gốc: 65VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa lỗ A4 TQ 320gr (100 tờ/xấp)

Giá Gốc: 27VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bìa lỗ A4 TQ 380gr (100 tờ/xấp)

Giá Gốc: 30VNĐ
Giá KM: 0VNĐ
Xem tất cả
4
bấm kim - kẹp giấy

Bấm kim 10 Kw-Trio 5270 chính hãng

Giá Gốc: 17VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bấm kim số 3 Kw-Trio 5566

Giá Gốc: 38VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bấm kim 10 Kw-Trio 5106 chính hãng

Giá Gốc: 25VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bấm kim 10 Plus

Giá Gốc: 25VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bấm kim 10 SDI chính hãng

Giá Gốc: 26VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bấm kim 10 max HD chính hãng

Giá Gốc: 24VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bấm kim số 3 Eagle 206A

Giá Gốc: 32VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bấm kim số 3 Eagle 207

Giá Gốc: 32VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bấm kim KW Trio 50SA chính hãng

Giá Gốc: 285VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bấm Kim KW Trio 50LA chính hãng

Giá Gốc: 395VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bấm lỗ Eagle 837

Giá Gốc: 33VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Kim bấm số 10 Plus

Giá Gốc: 3VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Kim bấm số 3 Plus

Giá Gốc: 9VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Kim bấm số 10 SDI

Giá Gốc: 2VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Kim bấm số 3 SDI

Giá Gốc: 5VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Kim bấm số 10 KW Trio chính hãng

Giá Gốc: 2VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Gỡ Kim Eagle

Giá Gốc: 6VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Gỡ kim UNC

Giá Gốc: 6VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Gỡ kim KW 508B

Giá Gốc: 7VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Kiềm gỡ kim Eagle

Giá Gốc: 27VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Kiềm gỡ kim KW

Giá Gốc: 60VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Kẹp bướm 15mm

Giá Gốc: 3VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Kẹp bướm 19mm

Giá Gốc: 4VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Kẹp bướm 25mm

Giá Gốc: 6VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Kẹp bướm 32mm

Giá Gốc: 8VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Kẹp bướm 41mm

Giá Gốc: 13VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Kẹp bướm 51mm

Giá Gốc: 20VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Kẹp giấy C62

Giá Gốc: 3VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Kẹp giấy C32

Giá Gốc: 3VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Kẹp giấy C82

Giá Gốc: 5VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Kim kẹp nhựa màu C62

Giá Gốc: 2.000VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Đinh dù inox

Giá Gốc: 4VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Đinh dù nhựa

Giá Gốc: 6VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bấm kim số 10 Icon Kangaro

Giá Gốc: 20VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bấm kim số 10 mini Kangaro

Giá Gốc: 13VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bấm kim số 3 Kangaro

Giá Gốc: 0VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Gỡ kim deli 0232

Giá Gốc: 12VNĐ
Giá KM: 0VNĐ
Xem tất cả
5
bao thư - sổ - tập

Bao thư sọc màu

Giá Gốc: 6VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bao thư 12 x 18 có keo

Giá Gốc: 20VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bao thư 12 x 22 có keo

Giá Gốc: 21VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bao thư A5 trắng (18 x 24) có keo

Giá Gốc: 42VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bao thư A4 trắng

Giá Gốc: 75VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bao thư A4 vàng

Giá Gốc: 70VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bao hồ sơ A4 trắng

Giá Gốc: 80VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bao hồ sơ A4 vàng

Giá Gốc: 75VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Bao thư xi măng quấn dây

Giá Gốc: 6VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Sổ da CK1 dày (6.5 x 10.5cm)

Giá Gốc: 7VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Sổ da CK2 dày (8 x 13cm)

Giá Gốc: 9VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Sổ da CK3 dày (9.5 x 15cm)

Giá Gốc: 10VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Sổ da CK4 dày (10.5 x 15cm)

Giá Gốc: 14VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Sổ da CK5 dày (12 x 17.5cm)

Giá Gốc: 15VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Sổ da CK6 dày (13 x 20cm)

Giá Gốc: 18VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Sổ da CK7 dày (16 x 21cm)

Giá Gốc: 21VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Sổ da CK8 dày (16 x 24cm)

Giá Gốc: 23VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Sổ da CK9 dày (18 x 26.5cm)

Giá Gốc: 25VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Sổ da A4 dày (21 x 30cm)

Giá Gốc: 30VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Sổ caro 21 x 33 mỏng (136 trang)

Giá Gốc: 20VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Sổ caro 21 x 33 dày (224 trang)

Giá Gốc: 25VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Sổ caro 25 x 33 mỏng (136 trang)

Giá Gốc: 23VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Sổ caro 25 x 33 dày (224 trang)

Giá Gốc: 30VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Sổ caro 30 x 40 mỏng (128 trang)

Giá Gốc: 30VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Sổ caro 30 x 40 dày (200 trang)

Giá Gốc: 45VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Sổ Namecard 120 lá

Giá Gốc: 28VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Sổ Namecard 160 lá

Giá Gốc: 32VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Sổ Namecard 240 lá

Giá Gốc: 45VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Hóa đơn bán lẻ 1 liên 43 tờ

Giá Gốc: 3VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Phiếu thu 1 liên for 100 tờ 13 x 19

Giá Gốc: 6VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Phiếu thu 2 liên (60 tờ) 13 x 19

Giá Gốc: 7VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Phiếu thu 2 liên (100 tờ) 13 x 19

Giá Gốc: 10VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Phiếu thu 3 liên (150 tờ) 13 x 19

Giá Gốc: 16VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Phiếu chi 1 liên for 100 tờ 13 x 19

Giá Gốc: 6VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Phiếu chi 2 liên (100 tờ) 13 x 19

Giá Gốc: 10VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Phiếu chi 3 liên (150 tờ) 13 x 19

Giá Gốc: 16VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Phiếu chi 2 liên (60 tờ) 13 x 19

Giá Gốc: 7VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Phiếu xuất kho 2 liên A4 (100 tờ)

Giá Gốc: 22VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Phiếu xuất kho 3 liên A4 (150 tờ)

Giá Gốc: 34VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Phiếu nhập kho 2 liên A4 (100 tờ)

Giá Gốc: 22VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Phiếu nhập kho 3 liên A4 (150 tờ)

Giá Gốc: 34VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Giấy đề nghị tạm ứng

Giá Gốc: 9VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Vé giữ xe không số nhảy

Giá Gốc: 4VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Vé giữ xe có số nhảy

Giá Gốc: 5VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Cùi xé 2 liên 7 x 10

Giá Gốc: 3VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Cùi xé 2 liên 8 x 12

Giá Gốc: 4VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Order 2 liên 7 x 10

Giá Gốc: 4VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Order 2 liên 8 x 12

Giá Gốc: 5VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Hợp đồng lao động tiếng Việt

Giá Gốc: 1VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Hợp đồng lao động song ngữ

Giá Gốc: 1VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Biên lai thu tiền

Giá Gốc: 8VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Tập 96tr Làng Hương

Giá Gốc: 4VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Tập 200tr Làng Hương

Giá Gốc: 8VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Tập 96tr Thế Hệ Mới

Giá Gốc: 5VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Tập 200tr Thế Hệ Mới

Giá Gốc: 10VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Tập 96tr Tuổi Thần Tiên

Giá Gốc: 3VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Tập 200tr Tuổi Thần Tiên

Giá Gốc: 6VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Sổ namecard 320 lá

Giá Gốc: 48VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Sổ Namecard 400 Lá

Giá Gốc: 55VNĐ
Giá KM: 0VNĐ

Sổ Namecard 500 Lá

Giá Gốc: 76VNĐ
Giá KM: 0VNĐ
Xem tất cả
Icon Tin tức nổi bật

18 món bảo bối thổi bay mọi buồn...

Góc làm việc chính là nơi bạn dành gần một...

Những vật dụng văn phòng phẩm luôn luôn...

Đối với bất kỳ khách hàng nào từ học sinh,...

Văn Phòng Phẩm: Thị trường kinh doanh tiềm...

Theo báo cáo thống kê từ Phòng Tài chính TP...

Công ty phân phối văn phòng phẩm các...

Chuyên phan phối đồ dùng văn phòng sỉ, lẻ tại...

Cách lưu trữ vật tư văn phòng...

Chắc hẳn cơ quan, văn phòng của bạn đều có...

Các bước khởi nghiệp kinh doanh văn phòng...

Kinh doanh văn phòng phẩm khá thuận lợi nếu bạn...

Quản lý sử dụng văn phòng phẩm một...

Đại đa số ,chúng ta vẫn hay nghĩ đồ dùng...
Icon Fanpage Facebook
backtop
icon-cart
0
Giỏ hàng