Bảng báo giá - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

Bảng báo giá - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

Bảng báo giá - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

Bảng báo giá - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

Bảng báo giá - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN
Bảng báo giá - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BẢO SƠN

Bảng báo giá

STT

Tên Sản Phẩm

Đơn Vị Tính

Giá

GIẤY IN PHOTO

1

Giấy A4 Bãi bằng vàng

ram

44000

2

Giấy A4 Nano 68 gsm

ram

53900

3

Giấy A4 Excel 70 gsm

ram

46600

4

Giấy A4 Excel 80 gsm

ram

52800

5

Giấy A4 Viva 70 gsm

ram

56000

6

Giấy A4 Delight 70 gsm

ram

60000

7

Giấy A4 Idea 70 gsm

ram

66600

8

Giấy A4 Idea 80 gsm

ram

76000

9

Giấy A4 IK Plus 70 gsm

ram

65500

10

Giấy A4 IK Plus 80 gsm

ram

75000

11

Giấy A4 PaperOne 70 gsm

ram

67000

12

Giấy A4 PaperOne 80 gsm

ram

80900

13

Giấy A4 Double A 70 gsm

ram

66600

14

Giấy A4 Double A 80 gsm

ram

81400

15

Giấy A4 Supreme 70 gsm

ram

67700

16

Giấy A4 Supreme 80 gsm

ram

74800

17

Giấy A3 Excel 70 gsm

ram

93300

18

Giấy A3 Excel 80 gsm

ram

105600

19

Giấy A3 Double A 70 gsm

ram

133000

20

Giấy A3 Double A 80 gsm

ram

162800

21

Giấy A3 PaperOne 70 gsm

ram

134200

22

Giấy A3 PaperOne 80 gsm

ram

161700

23

Giấy A3 Supreme 70 gsm

ram

133000

24

Giấy A5 IK Plus 70 gsm

ram

33900

25

Giấy A5 Excel 70 gsm

ram

23900

26

Giấy A5 Excel 80 gsm

ram

27000

27

Giấy A5 Double A 70 gsm

ram

33900

28

Giấy A4 Thái Lan màu 70 gsm

ram

54500

29

Giấy A4 Thái Lan màu 80 gsm

ram

62000

GIẤY IN LIÊN TỤC

1

Giấy liên tục 1 liên – 210x279mm

thùng

172500

2

Giấy liên tục 1 liên – 240x279mm

thùng

195500

3

Giấy liên tục 2, 4 liên – 210x279mm

thùng

287500

4

Giấy liên tục 2, 4 liên – 240x279mm

thùng

333500

5

Giấy liên tục 3, 5 liên – 210x279mm

thùng

299000

6

Giấy liên tục 3, 5 liên – 240x279mm

thùng

345000

GIẤY NOTE

1

Giấy note vàng 1,5×2 Pronoti

Xấp/100 tờ

3600

2

Giấy note vàng 3×2 uni T

Xấp/100 tờ

3500

3

Giấy note vàng 3×3 uni T

Xấp/100 tờ

5100

4

Giấy note vàng 3×4 uni T

Xấp/100 tờ

6300

5

Giấy note vàng 3×5 uni T

Xấp/100 tờ

7500

6

Giấy note vàng 3×2 Pronoti

Xấp/100 tờ

5500

7

Giấy note vàng 3×3 Pronoti

Xấp/100 tờ

7300

8

Giấy note vàng 3×4 Pronoti

Xấp/100 tờ

9100

9

Giấy note vàng 3×5 Pronoti

Xấp/100 tờ

11000

10

Giấy note 5 màu 3×3

Xấp/100 tờ

8500

GIẤY BÌA, DECAL

1

Bìa màu A4 160 gsm trắng

Xấp

32900

2

Bìa màu A4 160 gsm dạ quang

Xấp

21700

3

Bìa thơm Thái Lan A4 mỏng

Xấp

61500

4

Bìa thơm Thái Lan A4 dày

Xấp

68000

5

Bìa màu A3 160 gsm trắng

Xấp

62400

6

Decal A4 đế xanh

Xấp/10 tờ

63000

7

Decal A4 đế vàng

Xấp/10 tờ

71000

8

Decal A4 da bò

Xấp/10 tờ

76000

9

Decal A5 Tomy PC

Xấp/10 tờ

7600

10

Decal A5 Tomy GP

Xấp/10 tờ

8200

BÚT BI – BÚT GEL

1

Bút bi Thiên Long TL-08

cây

3300

2

Bút bi Thiên Long TL-023

cây

3400

3

Bút bi Thiên Long TL-025

cây

5200

4

Bút bi Thiên Long TL-027

cây

3200

5

Bút bi Thiên Long FO-03

cây

2800

6

Bút bi Thiên Long TL-031

cây

7800

7

Bút bi Thiên Long TL-036

cây

9500

8

Bút bi Thiên Long TL-047

cây

6200

9

Bút bi Thiên Long TL-049

cây

3700

10

Bút bi Thiên Long TL-061

cây

3200

11

Bút bi Thiên Long TL-079

cây

3200

12

Bút Gel Mini

cây

1900

13

Bút Gel Thiên Long 09 Master Ship

cây

8500

14

Bút Gel Thiên Long GEL-B01

cây

6400

15

Bút Gel Đông A Jellito 0.4mm

cây

9800

16

Bút Gel Đông A My Gel 0,5mm

cây

8400

17

Bút Gel Đông A Zero 0,38

cây

8200

18

Bút Uniball UB 150 chính hãng

cây

32,200

19

Bút Uniball 153S chính hãng

cây

48,800

20

Bút UNI BP Click 0,7mm chính hãng

cây

16,900

21

Bút bi Uni SA-S Fine Japan 0,7mm

cây

13,400

22

Bút Gel Tizo

cây

4,500

23

Bút lông kim Thiên Long FL-04

cây

5,600

24

Bút cắm bàn đôi Thiên Long

cây

13,000

BÚT LÔNG BẢNG – BÚT LÔNG DẦU – BÚT DẠ QUANG

1

Bút lông bảng Thiên Long FO WB-015

cây

7,200

2

Bút lông bảng Thiên Long WB-02

cây

5,900

3

Bút lông bảng Thiên Long WB-03

cây

8,400

4

Bút lông bảng Queen LA-800

cây

7,000

5

Bút lông dầu Thiên Long PM-09

cây

9,200

6

Bút lông dầu Thiên Long FO-PM-09

cây

7,900

7

Bút lông dầu 2 đầu Queen PM-01

cây

8,400

8

Bút lông dầu 2 đầu 1 màu Horse

cây

14,500

9

Bút lông dầu sọc Horse H-110

cây

6,400

10

Bút lông dầu Pilot

cây

2,400

11

Bút dạ quang Thiên Long HL-03

cây

7,200

12

Bút dạ quang Thiên Long HL-02

cây

7,700

13

Bút dạ quang Toyo – Sipa

cây

4,600

14

Bút dạ quang Staedtler 364

cây

17,400

BÚT CHÌ – CHUỐT CHÌ

1

Bút chì chuốt Gstar 2B

cây

1,300

2

Bút chì chuốt Conte 2B

cây

1,200

3

Bút chì chuốt Tiệp Khắc KOH 2B,4B,6B

cây

2,200

4

Bút chì chuốt Thiên Long GP01

cây

3,500

5

Bút chì chuốt Staedtler 134

cây

3,500

6

Bút chì chuốt Queen 2B PC-980

cây

2,700

7

Bút chì chuốt Gstar P333

cây

1,500

8

Bút chì bấm Pentel AX105

cây

7,000

9

Bút chì bấm Pentel AX125T

cây

7,000

10

Bút chì bấm Pentel A255

cây

7,500

11

Bút chì bấm Cello Supreme

cây

7,700

12

Chuốt chì Thiên Long

cái

2,200

13

Chuốt chì Maped thường

cái

3,400

14

Chuốt chì Maped tốt – Shaker

cái

9,200

BÌA LÁ – BÌA KIẾNG – BÌA TRÌNH KÝ

1

Bìa lá Plus A4

cái

1,600

2

Bìa lá Plus F4

cái

1,800

3

Bìa lá Thiên Long A4

cái

1,900

4

Bìa lá Thiên Long F4

cái

2,700

5

Bìa kiếng A4 1,2mm

xấp

46,600

6

Bìa kiếng A4 1,5mm

xấp

62,000

7

Bìa kiếng A4 1,8mm

xấp

70,200

8

Bìa kiếng A3 1,5mm

xấp

120,800

9

Bìa nút My Clear A4

cái

2,900

10

Bìa nút My Clear F4

cái

3,000

11

Bìa nút My Clear A5

cái

1,900

12

Bìa nút SN01 A4

cái

1,900

13

Bìa nút SN F4

cái

2,300

 

backtop
icon-cart
0
Giỏ hàng